"editable page","administration panel"=>"administration","profile"=>"profile","sitemap"=>"sitemap","slideshow"=>"slideshow","logout"=>"logout","edit page for user"=>"edit page for user","default_users"=>"default(all users)","edit"=>"edit","save"=>"save","cancel"=>"cancel","reset"=>"reset"); include_once('ezg_data/ezgedit.php'); ?> Hvorfor STS


             
Etter 15 års utvikling og delmål er vi nå i lanseringsfasen, da alle tråder kommer sammen i étt prosjekt.

Språk og komunikasjon berører oss alle, og påvirker hverdagen, yrket og oppfattelsen av andre mennesker, samt å  kunne skaffe oss kunnskap “for egen motor”. Uavhengig av andre.
Etter to personers første ideer i slutten av 1998 er nå mange involverte. Både i Norge, Sverige og Polen har vi nå lingvister, studiofolk, dataprogrammerere og ikke minst 4 nye lærere i Polen.
Vi ser at dette har et kjempepotensiale, ikke bare fordi tanken bak STS er så bra og timingen perfekt, men ærlig talt også fordi annen språkopplæring har vært så elendig.

For å klare dette siste steget trenger vi støttespillere, og ønsker derfor å invitere deg. Om du vil støtte med en hundringlapp eller en tier, eller hva du selv ønsker å  bidra med, så er det meget velkommen.
For dette kan vi ikke ikke friste med fete aksjer eller økonomisk “pay-back” senere, men du blir en del av den innerste sirkel, med jevnelige nyheter om hva som skjer. Og dertil plassert på Hedersplassen: en gullkantet liste her på STS websider med våre giveres navn og hva de har bidratt med.

Selvsagt er vi lyhørte for dine meninger og innspill, og vil  ta alle innspill med under veis.