Hvordan kurset skal brukes: 12 uker - 84 timer i 3 trinn

Før vi forklarer hvordan, skal vi fortelle hvorfor:

I all kunnskap som krever mer enn én leksjon, er det viktig å ta den neste leksjon før de har glemt hva du lærte i forrige leksjon. Ellers må du gjøre det samme arbeidet igjen og gjør ingen fremskritt.
Det er også viktig å få det grunnleggende rett helt fra starten. Ingen ville drømme om å beregne rette vinkler i noe annet enn 90 grader. Med 93-graders vikler i stedet, ville alt falle sammen.
Defor er det viktig å ikke høre "bred" når noen egentlig sider "brød".

Og visst er det like viktig for deg selv å si rett.


Her er et kort sammendrag
Total tid
84 dager

Trinn 1

42 dager
Trinn 2
21 dager
Trinn 3
21 dager

Arbeidtstid per dag

60 minutter
Leksjoner (arbeidsøkter) per dag
2
Oppgaver per leksjon,
trinn 1
3
Oppgaver per leksjon,
trinn 2 og 3  
6

Tid per leksjon (økt)

30 minutter
Tid per oppgave,
trinn 1
20 minutter
Tid per oppgave,
trinn 2 och 3
10 minutter


Trinn 1:  42 dager
av de tre klassene i døgnet, 20 minutter til trening, 60 minutter totalt. I løpet av de første 10-15 øvelsene vil virke som et veldig enkelt å gjøre.
For hver øvelse ser du setningen i displayet på telefonen, med en eller flere bokstaver som mangler. I stedet for bokstavene ser du tomme felt som skal fylles. Den innspilte stemmen kan du spille av mange ganger, og du fyller inn den bokstaven som du tror motsvarer lyden. Dette er viktig: slik lærer du å  lytte, og å  identifisere én lyd med én bokstav. Når alle lydene/bokstavene er klare får du oversettelsen.

Ikke gå til neste setningen ennå.  Lytt igjen nøye på den innspilte stemmen, både den mannlige og kvinnlige.  Spill nå inn setningen med din egen stemme, og sammenlign med de forinnspilte stemmene. Gjenta dette gang på gang til det høres rett ut. Konsendrér deg kun på  den ene lyden i ordet. Poenget er å lære seg å fokusere sin oppmerksomhet på én ting av gangen, og bare én ting.

Gjør dette i ti minutter før du går videre til neste øvelse, der du gjentar samme rutine.

Nå er du i minst 30 minutter. Ta en pause og gjenta operasjonen senere på dagen. Ikke vent til neste dag, fordi da skal du fortsette med tre nye setninger.

Etter hvert som du metodisk går gjennom kurset øker antallet tomme ruter, og du vil måtte spille lærerstemmene stadig fler ganger å ikke glemme hva de sier.

Spill inn ett ord om gangen, og deretter grupper av ord, to ord, tre ord, fem ord, som tilfellet kan være. Til  slutt hele setningen. Lytt veldig nøye du egen uttale og sammenlign den med læreren til enhver tid.


Trinn 2:  21 dager.
Nå kan du gjøre seks øvelser i 30 minutter i stedet for tre, -to ganger om dagen.

I trinn 1, lærer du å identifisere alle lydene av det nye språket, hvordan de ser ut i en rask dagligtale, samt å uttale dem rett.
Nå vil du lære å få rett uttale automatisk hver gang. Du  skal denne gangen også  konsentrere deg på  oversettelsen.

Arbeid med de samme setningene som i trinn 1, men nå er ALLE feltene tomme. Du vil huske mye, men ikke alt. Spill setningene om og om igjen for "å plukke opp lyden", til  du kan fylle inn derette bokstavene. Du skriver hele ord.

Nå  er det tid for å  spille inn fullstendige setninger. Gjør dette minst ti ganger for hver oppgave. Lytt og sammenlign din egen stemme med lærerstemmen gang på gang. Hvis det tar mer enn ti minutter så ikke gi deg. Det er denne strikte rutinen som gir deg det nye språken. Og da sitter det!

Spille inn etter gehør heller enn å lese teksten under innspillingen. Slik trener du opp minnet. 15 års utvikling har vist oss HVOR effektivt det er.

Her er et enkelt men meget effektivt tips:
Lukk øynene når du spiller inn din egen stemme, slik at du ikke ser ordet.
Slik unngår du å lures av stavingen. Det er veldig lett gjort at norske rettskrivningsregler automatisk tar overhånd og lurer deg til å uttale ordene feil.

Trinn 3:  21 dager.
Du skal nå lære å lese flytende og du kommer til å lære den leksikale betydningen av hvert ord, ikke bare betydningen av hver setning.
Nå har du sikkert husker alle ordene. Displayet viser nå kun ett tomt felt for  hvert ord. Hver gang du fyller ut feltet rett, vises oversettelsen til deg.

Gjør som før, men denne gangen kan du lese de ifylte ordene med øynene vidåpne. Les hvert ord for seg, deretter grupper av ord, for til slutt prøve å se hele setningen med étt blikk. Ifølge bl.a Naom Chomski er faktisk oppfattelsen av den visuelle formen på ord og hele setninger meget viktig. Du vil se om det "ser rett ut" eller ikke, med étt blikk.
Du leser, spiller inn og sammenligne. Etter ca fem ganger begynner du å føle deg tryggere i dine prestasjoner. Forestill deg at du er på en teaterscene glenta setningene høyt, for til  slutt å spille inn og sammenligne hver setning fem ganger til.

På slutten av 84 slike dager vil de ha bygget en meget sterk plattform for et nytt språk. Du kan gå rett fram og snakke med folk. Du finner fort at du forstå dem ganske godt, og de vil lure på hvor mange år har studert språket deres.

Det vil selvsagt mye mer å lære. Du må øke ordforrådet og lære mer om de mulige måter å bygge nye setninger, men det vil være mye enklere med den solde grunnen du har lagt i dette kurset.